Groepsdynamica en Trainersvaardigheden

Heuven & Co biedt een training groepsdynamica en trainersvaardigheden waarin trainers, begeleiders of coaches praktische instrumenten krijgen aangereikt om het groepsproces te sturen en het leervermogen binnen de groep te optimaliseren. De training is gebaseerd op een wetenschappelijk bewezen trainingsmethodiek.

 

Effectieve technieken

In deze training krijgen deelnemers instrumenten aangereikt die zij kunnen inzetten om meer uit een groep te halen. Ze gaan onder andere actief aan de slag met het geven van specifieke positieve feedback, het leggen van verbindingen tussen deelnemers, het creëren van een veilige leeromgeving, groepsvorming en het omgaan met weerstand en lastig gedrag. Deelnemers aan de training groepsdynamica leren coachende en ondersteunende trainingstechnieken die het zelfvertrouwen en probleemoplossend vermogen van hun deelnemers stimuleren. Dit bevordert een positieve en constructieve houding bij deelnemers, waardoor zij hun doelen eerder behalen.

 

Werkwijze

Training (stap 1): De training bestaat uit 5 dagen en heeft als basis de trainingen, zoals de deelnemers die geven. Deelnemers aan den lijve hoe hun cursisten de training ervaren. Zo kunnen zij zich beter verplaatsen in weerstanden die hun cursisten kunnen hebben. Daarnaast oefent elke deelnemer met zijn of haar eigen trainingsprogramma. Hierbij worden verbanden gelegd met relevante gedragstheorieën en mechanismen die tijdens de training worden ingezet. Ook oefenen ze met moeilijke situaties die ze als trainer tegen kunnen komen. Verder leren deelnemers meer over groepsdynamische processen die plaatsvinden. Na afloop ontvangen deelnemers een persoonlijk beoordelingsverslag met leer- en ontwikkelpunten.

Coaching 'on the job' (stap 2): Optioneel geven deelnemers samen met een trainer van Heuven & Co één à twee trainingen. Het beoordelingsverslag met leer- en ontwikkelpunten vormt de input voor de coaching. Per dag wordt de training geëvalueerd en de voortgang besproken.

Terugkomdag (stap 3): Na het geven van één of twee trainingen volgt een gezamenlijk terugkomdag. Tijdens deze dag worden ervaringen van deelnemers uit de praktijk besproken en lastige situaties geoefend. Bovendien wordt (ter opfrissing) uitgebreid aandacht besteed aan de mechanismen van groepsdynamica.

 

Resultaat

De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde en bewezen trainingsmethodiek. Na de training zijn deelnemers bekend met het gedragsbeïnvloedingmodel een aantal verschillende oefeningen. Daarnaast zijn deelnemers in staat om de belangrijkste groepsdynamische mechanismen toe te passen in hun eigen trajecten. Dit zijn onder andere:

  1. het groepsproces sturen waardoor aanwezige kennis en vaardigheden optimaal gebruikt worden om de doelen van deelnemers te bereiken;
  2. het leren anticiperen op en omgaan met lastige situaties die tijdens trainingen kunnen voorkomen;
  3. het stimuleren van zelfwaardering en zelfvertrouwen;
  4. het onvoorwaardelijk accepteren van en het geven van specifieke positieve feedback geven aan deelnemers;
  5. het geven van sociale steun aan deelnemers.