Projecten 2014

Gepost 2014/03/14
  • Philips Electronics: Train-de-trainer-training loopbaan- en employabilitytrainingen (groepsdynamica volgens eigen kracht interventies). 
  • Gemeente Zwolle: Training en ontwikkeling draaiboek voor klantmanagers: "Sturen op Zelfsturing".
  • UWV: Training en ontwikkeling draaiboek Persoonlijke Effectiviteit voor medewerkers.
  • Accountants: ontwikkeling draaiboek en uitvoering trainingen versterken communicatievaardigheden.
  • Onderzoek "Behoefte human capital zorgsector regio Zwolle".
  • Abrona: Training Eigen Kracht gesprekstechnieken voor begelgeiders van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Loopbaantraining hoog begaafden.
  • Train-de-trainer training SKILLS (in samenwerking met TNO).