Opdrachtgevers en projecten voor 2014

Gepost 2014/03/17
  • Begeleiden, trainen en coachen van kwetsbare doelgroepen naar (vrijwilligers)werk/opleiding: outplacementkandidaten, ouderen, langdurig zieken, (langdurig) werklozen, allochtone vrouwen, dropouts.

  • Train-de-trainer, coachen, evalueren en certificeren van nieuwe trainers in eigen kracht groepsinterventie (TNO).

  • Ontwikkeling en uitvoering van nieuwe trainingen (o.a. emotionele arbeid, ouderen, boeien en binden van zittende medewerkers, omgaan met agressie in de zorg).

  • Opdrachtverleners: o.a. TNO, Politie Midden- en West-Brabant, Ministerie van Justitie, Tempo Team HR Solutions, Aveleijn, Belastingdienst Amsterdam, KLM Arbo Services, TNO, diverse gemeenten, AM Werk, B&A Aan Zet.