Opdrachtgevers en projecten voor 2014

Gepost 2014/03/17
 • Begeleiden, trainen en coachen van kwetsbare doelgroepen naar (vrijwilligers)werk/opleiding: outplacementkandidaten, ouderen, langdurig zieken, (langdurig) werklozen, allochtone vrouwen, dropouts.

 • Train-de-trainer, coachen, evalueren en certificeren van nieuwe trainers in eigen kracht groepsinterventie (TNO).

 • Ontwikkeling en uitvoering van nieuwe trainingen (o.a. emotionele arbeid, ouderen, boeien en binden van zittende medewerkers, omgaan met agressie in de zorg).

 • Opdrachtverleners: o.a. TNO, Politie Midden- en West-Brabant, Ministerie van Justitie, Tempo Team HR Solutions, Aveleijn, Belastingdienst Amsterdam, KLM Arbo Services, TNO, diverse gemeenten, AM Werk, B&A Aan Zet.

Projecten 2014

Gepost 2014/03/14
 • Philips Electronics: Train-de-trainer-training loopbaan- en employabilitytrainingen (groepsdynamica volgens eigen kracht interventies). 
 • Gemeente Zwolle: Training en ontwikkeling draaiboek voor klantmanagers: "Sturen op Zelfsturing".
 • UWV: Training en ontwikkeling draaiboek Persoonlijke Effectiviteit voor medewerkers.
 • Accountants: ontwikkeling draaiboek en uitvoering trainingen versterken communicatievaardigheden.
 • Onderzoek "Behoefte human capital zorgsector regio Zwolle".
 • Abrona: Training Eigen Kracht gesprekstechnieken voor begelgeiders van mensen met een verstandelijke beperking.
 • Loopbaantraining hoog begaafden.
 • Train-de-trainer training SKILLS (in samenwerking met TNO).