Loopbaantrainingen voor kwetsbare doelgroepen

Heuven & Co biedt korte, effectieve loopbaantrainingen voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt waarin de focus ligt op het versterken van vaardigheden om succesvol en duurzaam werk te vinden of een startkwalificatie te behalen. Onze trainingen dragen bij aan een omslag in het denken en doen waardoor deelnemers aan onze trainingen sneller een passende baan of opleiding vinden.

 

Bewezen effectief

De loopbaantrainingen van Heuven & Co zijn gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde en effectief bewezen SKILLS-methodiek en zijn in Nederland door TNO ontwikkeld en onderzocht. De trainingen worden gedurende vijf aaneengesloten dagdelen gegeven voor groepen van maximaal twintig deelnemers. Twee TNO-gecertificeerde SKILLS-trainers begeleiden de groep volgens een vaste structuur van oefeningen.

De focus bij onze trainingen ligt op het:

 • Vergroten van de kans op het vinden van betaald werk of op het behalen van een startkwalificatie.
 • Versterken/aanleren van effectieve werkzoekvaardigheden.
 • Opstellen van een realistisch stappenplan.
 • Stimuleren van eigen probleem-oplossend vermogen.
 • Vergroten van het vertrouwen in het eigen kunnen.
 • Leren omgaan met en anticiperen op tegenvallers.

 

Efficiënt voorschakeltraject

De trainingen van Heuven & Co kunnen als voorschakeltraject voor individuele re-integratie worden ingezet. De praktijk wijst uit dat deze korte, relatief goedkope interventie voor een deel van de werkzoekenden volstaat om (weer) aan de slag te komen. Andere deelnemers zijn beter voorbereid om te starten met een vervolgtraject, omdat zij in het actieplan zelf helder hebben geformuleerd wat zij kunnen en willen en welke ondersteuning zij hierbij nodig hebben. Zo helpt Heuven & Co opdrachtgevers de gelden voor re-integratie zo effectief mogelijk in te zetten.

 

JOBS: werk vinden

De JOBS trainingen helpen mensen met het snel en duurzaam vinden van passend betaald werk. De JOBS trainingen geven deelnemers een krachtige impuls om zelf actief aan de slag te gaan met werk zoeken én vinden. Met als resultaat een deelnemer die:

 • Een realistisch plan van aanpak heeft.
 • Zich niet uit het veld laat slaan door tegenslagen.
 • Zelf actie onderneemt.
 • Zich zelf verantwoordelijk voelt voor en betrokken is bij zijn/haar re-integratie.
 • Een ondersteunende groep heeft om op terug te vallen en tips te vragen.

 

WorkSkills: startkwalificatie behalen

WorkSkills richt zich op voortijdig schoolverlaters, jongeren die dreigen uit te vallen. Ook voor jongeren die twijfelen of ze de juiste opleiding hebben gekozen, of welke opleiding of baan bij hen past, geven de WorkSkills trainingen een waardevolle impuls. WorkSkills helpt jongeren te ontdekken wat hun sterke eigenschappen en capaciteiten zijn. De trainingen helpen hen inzicht te krijgen in wat ze willen bereiken en hoe ze dit aan moeten pakken. Ze leren welke opleiding het beste bij hen past en hoe zij er zelf voor kunnen zorgen dat ze deze opleiding ook afmaken.

 

LifeSkills: participatie vergroten

Als een reguliere baan op korte termijn niet haalbaar is bieden LifeSkills trainingen de juiste ondersteuning om maatschappelijke participatie te bevorderen. Deze trainingen bieden wij ook aan voor mensen met een fysieke of licht verstandelijke beperking.