Versterken employability van MBO-ers

Heuven & Co biedt korte, effectieve loopbaantrainingen waarin de focus ligt op het versterken van de employability van werknemers. Onze trainingen dragen bij aan een omslag in het denken en doen waardoor deelnemers aan onze trainingen zelf in beweging komen en actief aan de slag gaan met hun eigen loopbaan.

 

Employability vergroten

Hoger opgeleiden zijn over het algemeen gewend om aan hun employability te werken, of worden door hun werkgever daarop geattendeerd. Voor lager opgeleiden is dat echter anders. MBO-ers vormen de grootste opleidingscategorie op de arbeidsmarkt. Om hun potentieel optimaal te benutten en hun loopbaan vorm te geven, kan deze groep werknemers gerichte begeleiding goed gebruiken. Ook vanuit het belang van de werkgever is het zaak de employability van deze groep mensen te vergroten. Met als resultaat gemotiveerde jonge mensen die effectief aan de slag gaan met hun eigen loopbaan en minder uitval en verzuim vertonen.

 

Resultaten

De training Vergroten van de employability van MBO-ers van Heuven & Co helpt werknemers met:

  • Reflecteren op het eigen functioneren en de eigen wensen en mogelijkheden.
  • Vooruit kijken en realistische doelen leren stellen.
  • Bepalen welke vaardigheden ze nodig hebben om hun doelen te behalen.
  • Opbouwen en onderhouden van een netwerk.
  • Omgaan met tegenslagen.
  • Nadenken en communiceren over eigen loopbaanwensen.
  • Versterken van het vertrouwen in eigen employability

 

SKILLS trainingen

De training is gebaseerd op de training  CareerSkills. Die training is  onderdeel van het SKILLS trainingsprogramma ontwikkeld door TNO. Het herstellen van het geloof in eigen kunnen vormt de basis van deze trainingsmethodiek. SKILLS is wetenschappelijk onderbouwd en heeft haar effectiviteit in de praktijk ruimschoots bewezen.