Maatschappelijke participatie: LifeSkills

Het overheidsbeleid is de komende jaren in toenemende mate gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van zoveel mogelijk mensen. Kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een beperking of psychiatrische achtergrond moeten meer meedoen in de samenleving. Heuven & Bontje biedt korte, effectieve trainingen voor deze kwetsbare doelgroepen waarin de focus ligt op het versterken van vaardigheden én vertrouwen om actief deel te nemen aan de samenleving.

 

Bewezen effectief

De training LifeSkills helpt mensen weer richting te vinden voor de toekomst met het vinden van een baan als mogelijke invulling. Dit kunnen ook andere zinvolle activiteiten zijn, als werken niet mogelijk is. Het herstellen of ontwikkelen van het geloof in eigen kunnen vormt de basis van deze training. De training is gebaseerd op de effectief bewezen SKILLS-methodiek die in Nederland door TNO is ontwikkeld en onderzocht. SKILLS is gericht op het activeren van langdurig werklozen, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, voortijdig schoolverlaters en andere mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Focus

De trainingen worden gedurende vijf aaneengesloten dagdelen gegeven voor groepen van maximaal vijftien deelnemers. Twee trainers begeleiden de groep volgens een vaste structuur van oefeningen. De focus ligt op het:

  • Opstellen van een realistisch stappenplan.
  • Stimuleren van eigen probleem-oplossend vermogen.
  • Vergroten van het vertrouwen in het eigen kunnen.
  • Leren omgaan met tegenvallers en spanning.

 

Effectief voorschakeltraject

De trainingen van Heuven & Co kunnen als voorschakeltraject voor individuele re-integratie worden ingezet. De praktijk wijst uit dat deze korte, relatief goedkope interventie voor een deel van de deelnemers volstaat om aan de slag te komen. Andere deelnemers zijn beter voorbereid om te starten met een vervolgtraject, omdat zij in het actieplan zelf helder hebben geformuleerd wat zij kunnen en willen en welke ondersteuning zij hierbij nodig hebben.

 

LifeSkills: participatie vergroten

Als een reguliere baan op korte termijn niet haalbaar is, bieden LifeSkills trainingen de juiste ondersteuning om maatschappelijke participatie te bevorderen. Heuven & Co heeft deze training op maat gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking door het gebruik van beeldmateriaal en de focus op praktisch oefenen. De training geeft deelnemers een krachtige impuls om zelf actief aan de slag te gaan met (vrijwilligers)werk zoeken en vinden.