Ellen Heuven is socioloog en sinds ruim 15 jaar werkzaam als trainer.  Zij ontwikkelt, verzorgt en onderzoekt trainingen met inzet van wetenschappelijk onderbouwde groepsinterventies die leiden tot duurzame, betekenisvolle gedragsverandering bij deelnemers. Haar focus is hierbij op het versterken van eigen kracht. Zij heeft ruime ervaring met het trainen van zowel kwetsbare groepen als van professionals. Zij is gespecialiseerd in (train-de-trainer) trainingen groepsdynamica en gesprekstechnieken waarmee (zorg)professionals de competentiebeleving, zelfredzaamheid en het oplossingsgericht denken van cliënten/patiënten en hun netwerk kunnen versterken. Uitgangspunt is mensen in hun kracht zetten door uit te gaan van wat mensen wèl willen, weten en kunnen. Kortom, deelnemers stappen laten zetten vanuit een menselijke, positieve en oplossingsgerichte benadering.